Velkommen til årsmøte 18.06.2018

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I VEIERLAND HYTTEEIERFORENING

Onsdag 18. JULI 2018 KL. 18.00 PÅ VELLET

Saksliste:

           
1) Årsberetning

2) ​Renovasjon

3) Info fra

    a) Stausland bakeri, planer med gården

    b) Destinasjon Veierland, ventebod Tenvik

    c) Info Atle (Taxi’n)

4) Parkering

 5) Kjøring  ​ ​

 6) Regnskap

​7) Informasjon fra Velforeningen

    a) Økonomisk støtte til Veierland Vel og andre formål

    b) Fastsettelse av medlemskontingenten

8) Valg

8) Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt til Jørn Arnesen

tlf.: 91383632 senest mandag 16. juli.

Årsmøte i Veierland hytteierforening 2018

Årets årsmøte i hytteierforeningen arrangeres på Vellet onsdag 18. juli 2018 kl. 1800.

Styret har konstituert seg for 2018, alle de valgte styremedlemmene fortsetter i styret.

Saksliste til årsmøtet legges ut før årsmøtet.

Hytteeiere informeres om at Færder kommune har tatt over parkeringen på Tenvik. Sesongkort kan kjøpes, pris for 2018 er kr. 3.591. Mer informasjon finnes på Færder kommune hjemmeside.

Årets basar på Vellet avholdes uken før årsmøtet.

Styret minner om Vesar renovasjonsordningen hvor hytteeiere og fastboende kan bestille henting av grovavfall. Mer om ordningen og frister for bestilling finnes på Vesar hjemmside.

Årsmøte i Veierland Hytteeierforening 19. juli kl. 18:00

Velkommen til Årsmøte i Veierland Hytteeierforening

Onsdag 19. Juli 2017 kl. 18:00 på Vellet

Saksliste:

1) Årsberetning

2) Informasjon om renovasjon

3) Informasjon fra Velforeningen

4) Informasjon om Skyssbaaten.no

5) Informasjon fra Destinasjon Veierland

6) Informasjon om kulturlandskapsgruppa

7) Informasjon om Veierland rundt regattaen 100 år.

8) Rusken dagen 1. mai

9) Regnskap

10) Økonomisk støtte til Vellet og andre

11) Medlemskontingenten

12) Valg

13) Eventuelt

Saker som ønskes bli tatt opp på årsmøte bes meldt til jorn@autoutstyr.no innen fredag 14. juli

Hilsen Styret.

«Rusken aksjon/Strandryddedag» på Veierland 1. mai-helgen 2017

Veierland Hytteeierforening oppfordrer alle hytteeiere og fastboende til å delta i «Rusken-aksjon/Strandryddedag» som arrangeres lørdag 29. april – mandag 1. mai 2017.

Ambisjonen er å rydde i våre omgivelser og spesielt i strandsonen. Vesar støtter aksjonen og det vil bli lagt ut sekker («Dagros») fra lørdag 29. april for innsamling av avfall (kildesortering). Vesar ber om at avfallet plasseres ved egnet sted langs kommunal vei.

Spørsmål om aksjonen kan rettes til Karoline Enersen (tlf. 41 42 93 39), Nina Mello (tlf. 95 75 22 40) eller Jørn Arnesen (tlf. 91 38 36 32).

Bli med og gjør en innsats for et renere og hyggeligere miljø!

Veierland Hytteeierforening.

Ryddeaksjon_2017

Årsmøte, «Ruskendag» og Veierland Rundt regatta 2017

Årsmøte i Veierland hytteeierforening avholdes på Vellet 19. juli 2017. Program og saksdokumenter legges ut på forhånd.

Årets Veierland Rundt regatta er lørdag 22. juli 2017. Regattaen er 100 år i år. Komitéen planlegger århundrets beste regatta, og håper på mange deltakere og tilskuere. Følg informasjon om Veierland rundt regattaen på Facebook:

Hytteeierforeningen ønsker å legge opp til strandryddedag – ruskendag 1. mai-helgen. Vi undersøker mulighet for å sette ut container etc. Mer informasjon legges ut i god tid før pinsen.

Villa Veierland ønsker å åpne sommeren 2017

Spennende nytt kan leses på hjememmesiden til Villa Veierland, med nye eiere som ønsker å åpne Villa Veierland sommeren 2017.

Eiernes ønske er å tilby en varm atmosfære der hytteeiere og besøkende kan utforske og bli inspirert i en butikk som kan være verdiskapende utover seg selv. Butikken ønsker å tilby et godt kuratert utvalg av de beste kortreiste produktene, designet og håndlaget i Norge.

Spennende skal det bli, og hytteeiere, fastboende og besøkende er velkommen til å slutte opp om et nytt og etterlengtet tilbud.

Villa Veierland har også egen Facebook side.

Velforeningen ønsker innspill og ideer for Veierlands behov og fremtid

På Veierland vels medlemsmøte 22.9.16, holdt Jogeir Stokland et innlegg om Veierlands kulturlandskap, med informasjon og analyse. I etterkant av dette ønsker vi medlemmenes og andres innspill og ideer for Veierlands behov og fremtid. Det er laget et vurderingsskjema som velforeningen ønsker flest mulig svar på. Hytteeiere inviteres til å komme med sine innspill. Dette kan gjøres ved å fylle inn skjema. Skjemaet finner du her:

http://tinyurl.com/zl3dja7

Vennlig hilsen Anine Stousland

e-post: anine@stousland.no, tlf: 90 52 55 31

 

Ny Taxi båt på Veierland fra våren 2016

Årets glade nyhet for hytteeiere og fastboende som trenger transport fra og til Veierland utenom fergetidene. Atle Torbjørnsen har startet opp ny Taxi båt tjenester, og tilbyr transport og opplevelser i skjærgården hele året!

Atle Torbjørnsen (skipper ombord) er fastboende på Veierland, han viser til minst 55 års maritim erfaring fra denne skjærgården. Skyssbaaten.no er en robust aluminiums båt med varmeapparat i cabinen. Atle Torbjørnsen har lagt vekt på å kunne sikre trygg og komfortabel transport uansett årstid. Atle fremhever at sikkerhetsutstyret ombord er i h.t. Sjøfartsdirektoratets forskrifter og at båten kan ta inntil 7 passasjerer.

Hjemmesiden til Skyssbåten er: www.skyssbaaten.no. Skyssbåten kan kontaktes på mob. 90 14 06 13. Se også lenke på høyre side på hjemmesiden.

SONY DSC

Kilde: skyssbaaten.no