Frist for å bestille henting av hage- og grovavfall 2012

Frist for å bestille henting av grovavfall er 11. april. Frist for å bestille henting av hageavfall er 30. mai. Bestilling skjer til Vesar ved å sende e-post til:post@vesar.no, eller pr. telefon nr. 33 35 43 80.

Vesar har en bestillingsordning for henting av hage- og grovavfall. Abonnenter å selv betale for hentingen, dette belastes regning fra Vesar sammen med kommunale avgifter. Alle abonnenter på Veierland skal kildesortere på lik linje med våre andre abonnenter på Nøtterøy. Avfall som hentes hjemme er: restavfall, bioavfall, glass- og metallemballasje, plastemballasje og papir. Egil Torgersen følger den samme «turnusen» for henting som resten av Nøtterøy, altså den som står i kalenderen som Vesar sender til alle husstander og hytteeiere.

Ventebod på Tangen fergeleie er klar

Nybygd ventebod i tilknytning til Tangen bryggesameie sto klar høsten 2011.

Tangen ventebod er snart ferdig, klar til bruk i sommer?

Styret i Veierland hytteeierforenings årsmøte 2011 har behandlet søknaden fra arbeidsutvalget for ny ventebod på Tangen Bryggesameie. Årsmøtet vedtok å bevilge kr. 10.000 til venteboden. Dette er under forutsetning av at venteboden blir universelt utformet, dvs tilgjengelighet for rullestolbrukere. Dette er et krav til alle nybygg.

Hytteeierforeningen la til grunn at toalettet skulle være helårs  og handikap / rullestol vennlig. Også  inngang til venterom har fått bred dør tilpasset rullestol.

Det var jo også vår intensjon med ny fergekai at også den skulle være slik at en rullestolbruker kunne trille i land på Tangen. Dette er i følge arbeidsutvalget for Tangen ventebod ivaretatt, samt at båtanlegget også er tilgjengelig for en rullestolbruker. Vaktboden blir utformet slik at Regattaen kan bruke den som kiosk og fergeskipperne kan gå inn der å ta sin pause og en Power Napp på slagbenken. Olaf Silsand i arbeidsutvalget sier at de har prøvd å tenke på alle. Sandstrand er ryddet og der kommer vi til å få kjørt på mer sand, slik at de minste har det fint der.

Ny ventebod har kommet i stand takket være iherdig arbeidsinnsats fra ildskjeler, samt med finansiell støtte fra velvillige firmaer og enkeltpersoner som har bidratt.

Kontaktinformasjon for arbeidsutvalget for ny ventebod på Tangen Bryggesameie:

Olaf Kr. Silsand
Mob: +47 97 07 81 41, e-post: olaf@condifa.no