Årsmøte er 18. juli 2012

Årsmøte i Veierland hytteeierforening er bestemt til onsdag 18. juli kl. 1800.

Sted er som vanlig på Vellet. Velkommen til alle hytteeiere, medlemmer og ikke medlemmer. Det blir servering av kaffe og kringle. Program kommer etter hvert.