Frist for å bestille henting av hage- og grovavfall høsten 2012

Hage- og grovavfallsordningen 2012

OBS: Grovavfall og hageavfall som deponeres ved avfallstasjoner på Veierland blir ikke hentet med mindre man bestiller henting.

Bestilling skjer til Vesar ved å sende e-post til:post@vesar.no, eller pr. telefon nr. 33 35 43 80.

Bestillingsfrister høsten 2012:
Hageavfallssekker: bestillingsuker for sekker er uke 35 og 36, siste frist for bestilling er fredag 7. september.
Henting av grovavfall: frist for bestilling er fredag 28. september
Henting av hageavfall: frist for bestilling er fredag 26. oktober

Mer informasjon om Vesar finnes her.  

Priser

Pris for enkelthenting av hageavfall er kr. 364,- og kr. 398,- for grovavfall. Oppgitte priser er for 2012, og er inkl. mva