Nøtterøy kommune øker P-avgift på Tenvik 2013

Kommunestyret i Nøtterøy kommune behandler 12. desember rådmannens forslag til nye avgiftsatser for parkering på Tenvik for sesongen 2013. Rådmannen innstiller på at avgiftsperioden for avgiftsparkering i Tenvik forlenges til å gjelde fra 1. mai til 1. september. Parkeringsavgiften reguleres til 12 kr/time, 120 kr/ døgn, 600 kr/uke, 4000 kr/sesong.

I tillegg til parkeringstilbudet i Tenvik tilrettelegges avlastningspasser for Veierland i
Kjøpmannskjær i hht til vedtatt reguleringsplan på område PP1.

Hytteeierforeningen forbereder å spille inn reaksjon på forslaget. Styret anser at det nå kan bli svært kostbart for hytteeiere med familie og besøkende som kan forvente en kraftig økning i P-avgift for å kunne benytte seg av sin hytteeiendom på Veierland.

Link til rådmannens saksdokument med innstilling finnes her.

Nye eiere i butikken

Avisen Øyene skriver at butikken på Veierland er solgt. De nye eierne er et ungt par,  Sandy Farazjou og Andreas Harvik. Andreas Harvik er fotograf og Sandy Farazjou driver butikk i Oslo.

De nye eierne overtar i januar, og har planer om å starte opp i mai. I den forbindelse ønsker de nye eierne å komme i dialog med hytteeierforeningen og velforeningen for best mulig å kunne imøtekomme sommergjestene og øyboeres sitt behov for sortiment og tilbud av varer og tjenester på Veierland. Dette gjelder både butikkdrift og servering.

De nye eierne setter pris på alle tilbakemeldinger. Ønsker og forslag tas imot med stor takknemlighet. Svar kan sendes samlet eller individuelt til til mailadressen under.

Sandy Farazjou      sandyfarazjou@gmail.com
Andreas Harvik       aharvik@gmail.com

Fylkesmannen sier ja til mer parkering på Tenvik

I Tenvik arbeides det med å få på plass en reguleringsplan for området slik at det blant annet kan bli flere parkeringsplasser og garasjer der. Trafikksikkerheten langs riksveien skal også bedres. Saken har nå vært hos Fylkesmannen i Vestfold, som ikke har store innvendinger mot å bruke deler av friarelaet til å utvide parkeringsmulighetene.

Les mer om dette i Øyene.