Veierland hytteeierforening reagerer på økning i P-avgiften

Styret i Veierland hytteeierforening reagerer på rådmannen i Nøtterøy sitt forslag til økning i P-avgiften på Tenvik for 2013. Forslaget innebærer å øke avgiften med 1.500 kroner, eller 62 % fra ett år til et annet.

For Veierland hytteeierforening som organiserer i overkant av 200 hytteeiere virker det meningsløst og arrogant å øke avgiften på denne måten, særlig når det finnes få alternative steder å parkere for sommergjester og besøkende.

Styret i Hytteeierforeningen påpeker i brev til kommunen at hytteeiere på Veierland bidrar til opprettholdelse av bosetting og næringsgrunnlag for fastboende på Veierland. Bidraget til det lokale næringslivet på Nøtterøy er også stort. Dette ser det ut til at kommunen har glemt.Brev fra styret i hytteeierforeningen til kommunen finnes her (Parkering Tenvik desember 2012).