Kommunen snur i vedtaket om parkering

Rådmannen i Nøtterøy kommune anbefaler at vedtaket om parkering i sak 099/12 oppheves og at administrasjonen starter nye forhandlinger med Veierland garasjelag samt vurderer organiseringen av parkeringen i Tenvik. Vedtatte satser for parkering opprettholdes.

Vedtaket oppheves blant annet etter reaksjoner fra fastboende på Veierland og hytteeierforeningen.

Vedtak: Nytt vedtak parkeringsordningen oppheves

Nye parkeringstakster for Tenvik vedtatt

Kommunestyret har vedtatt parkeringssatser i Tenvik for sesongen 2013. For de som ikke har garasje gjelder: «Avgifts-takstene reguleres ikke i år, men videreføres på 2012 nivå med unntak av sesongkort som settes til kr. 4000,- for reservert plass». Hytteeierforeningen har spurt kommunen hvordan de har tenkt å organisere ordningen med reservert plass. Dette hadde de i forrige uke ikke noe svar på!

Kommunen skal nå tildele plasser til fastboende på Veierland som skal leie garasjeplass av kommunen. Garasjesameiet har tidligere gjort dette.

Parkering Tenvik – vedtak kommunestyret des. 2012