Frist for henting av hage- og grovavfall 2013

Frist for å bestille henting av grovavfall er 11. april. Frist for å bestille henting av hageavfall er 30. mai. Bestilling skjer til Vesar ved å sende e-post til:post@vesar.no, eller pr. telefon nr. 33 35 43 80.

Vesar har en bestillingsordning for henting av hage- og grovavfall. Abonnenter å selv betale for hentingen, dette belastes regning fra Vesar sammen med kommunale avgifter. Alle abonnenter på Veierland skal kildesortere på lik linje med våre andre abonnenter på Nøtterøy. Avfall som hentes hjemme er: restavfall, bioavfall, glass- og metallemballasje, plastemballasje og papir. Egil Torgersen følger den samme «turnusen» for henting som resten av Nøtterøy, altså den som står i kalenderen som Vesar sender til alle husstander og hytteeiere.

Frister for bestilling høsten 2013: Grovavfall frist 28.09.13 og Hageavfall frist 26.10.13.

Hageavfall: Maks 15 enheter og maks 25 kg pr enhet

Grovavfall: Maks 15 enheter og maks 50 kg pr enhet og 2 meter lengde pr enhet