Årsmøte 2013 avholdt, mange aktuelle saker ble tatt opp

Det var 25 frammøtte i Årsmøtet i Veierland hytteeierforening den 24. juli 2013. I tillegg stilte styret med 4 representanter, Ellen Bugge-Ness hadde meldt fravær. Egil Torgersen møtte for å orientere om renovasjonsordningen. I tilegg til dagsorden som var sendt ut til medlemmene, ble det tid til gode diskusjoner og innspill i årsmøtet.

 Litt foreløpig orientering fra Styret og årsmøtet følger her.

Styret i hytteeierforeningen har i løpet av vinteren hatt kontakt med kommunen om nye satser for parkering på Tenvik. Etter påtrykk fra Styret ble årsavgiften for parkering redusert fra kr 4000 til kr 3500 pr år. Nøtterøy kommune signaliserer ønske om å få redusert biltrafikken til Tenvik, noe de økte satsene har bidratt til. Etter det Styret forstår ønsker kommunen at mer trafikk til Veierland etter hvert skal rutes via Vrengensundet. Dette forutsetter utbygging av flere båtplasser i Kjøpmannskjær samt parkering.

De nye eierne av butikken (tidligere Praten) har undersøkt om hva hytteeierforeningen ser det er behov for. Foreløpig holder de nye eierne med på å sette eiendommen sin i stand. Etter hvert kan det for de nye eierne bli aktuelt med å starte opp med servering.

Oppslagstavle på Tangen brygge er satt opp etter at dette ble tatt opp i siste årsmøte.

Egil Torgersen orienterte om situasjonen rundt renovasjon. Kildesortering er blitt bedre. Medlemmer ønsker at Egil undersøker med kommunen om det kan tilbys en ekstra grovavfallshenting i juli.

Veierland rundt regattaen ble gjennomført i strålende solskinn. Ca 45 seilbåter, kajakker mv deltok i regattaen. Kaffe og vaffelsalget gikk strykende. Årsmøtet ønsker å gi honnør til arrangørene.

Velforeningen var invitert til å orientere Årsmøtet. Ingen representant for Veierland velforening hadde anledning til å møte. Det er et godt samarbeid mellom styret i hytteeierforeningen og velforeningen om felles saker og fremstøt mot kommunen. Årsmøtet ønsker at dette samarbeidet fortsettes for å bidra til en god utvikling og informasjon rundt Veierland.

Medlemmer i årsmøtet er enige om at det må jobbes mer med å få frem gode nyheter om Veierland. Man er bekymret over negative oppslag om boplikt og parkering de siste årene. Kunne man eksempelvis etablere en strategigruppe med hytteeiere som kan jobbe frem forslag til positive tiltak for øya. Dette følges opp av styret i hytteeierforeningen og tas opp som sak i neste årsmøte.

Vi viser også til innkallingen og saksliste. Fullstendig referat blir lagt ut senere.

Hot Club de Norvège spiller på Dagros torsdag 25. juli

Det er konsert på Dagros torsdag 25. juli kl. 2000. Hot Club de Norvège (etablert som profesjonelt ensemble i 1979 i Oslo) er en norsk jazzkvartett, kjent for kontinuerlig turnévirksomhet i Norge helt siden 70-tallet, samt en rekke plateutgivelser med utgangspunkt i musikken til den franske sigøynergitaristen Django Reinhardt (kilde: wikipedia). Mer informasjon om bandet finnes her (kilde: facebook). Fri entrè.

 

Veierland rundt regattaen er 20. juli i år

Det blir Veierland rundt regatta i år også, lørdag 20.  juli er datoen. Oppslag med indformasjon er satt opp rundt på Veierland.Påmelding fra kl 10. Start og mål er ved Tangen brygge. Start stor bane er kl. 1300 (Veirland rundt). Padlerer og roere starter kl. 1315.Start liten bane kl. 1330 – Padlere og roere kl. 1345.

Premieutdeling er etter siste båt, senest kl. 1600. Det blir som vanlig salg av kaffe, mineralvann og kaffe på brygga. Velkommen til alle.