Kommunen strammer inn parkering på Tenvik

Styret i Veierland hytteeierforening har gjennomgått saksdokumentet vedrørende parkering i Tenvik, behandlet i Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk 05.03.2014.

Hytteeierforeningen stilte seg helt uforstående til forslag til vedtak, som etter våre beregninger ville gitt 34 avgifts-plasser mot dagens 180. Dette gitt at alle bolighus som har rett til to plasser ville benytte seg av muligheten. Dersom saksfremlegget hadde gått gjennom uten endringer, ville det kun bli stilt 34 ledige plasser til rådighet for hytteeiere, deres gjester samt dem som har båtplasser i båthavna og til besøkende til H-øya.

Hytteeierforeningens styre kontaktet kommunen vedrørende parkering-saken. Flere samtaler ble gjennomført med administrasjonen, politikere og ordfører i Nøtterøy kommune. Dette med sikte på å oppnå en bedre forståelse for hytteeieres behov og krav om ledige parkeringsplasser på Tenvik. Hytteeierforeningens styre sendte våre skriftlige innspill, som i noen grad fikk innvirkning på formannskapets behandling og vedtak 19. mars. Hytteeierforeningens styre vil følge nøye med på utviklingen på Tenvik.

Her følger lenke til svar til hytteeierforeningen fra Nøtterøy kommune: Parkering_Tenvik_brev_fra_Nøtterøy_kommune_15_04_2014, samt lenke til hytteeierforeningens skriftlige innspill i saken: Veierland_hytteeierforening_Parkering_Tenvik_13_03_2014