Årsmøte i hytteeierforeningen mandag 21. juli kl 18:00

Innkalling og program: Veierland_hytteeierforening_årsmøte_2014 (pdf)

Velkommen til årsmøte i Veierland hytteeierforening mandag 21. juli kl 18:00 på Vellet.

I årsmøtet i år ønsker styret å legge opp til diskusjon og innspill til en ny strategi for hytteeierforeningens virksomhet. På bakgrunn av årsmøtet i 2013 ble det etablert en arbeidsgruppe som i løpet av våren har samlet noen innspill. Innspillene er samlet i eget dokument: 21_06_2014_Veierland_hytteeierforening_styremøte_referat_fra_ strategigruppe (pdf)

Veierland har svært mange kvaliteter som hytteeiere og fastboende setter pris på. Allikevel er det signaler som tyder på at ikke alt er helt som man ønsker. Veierland har de siste årene hatt flere negative presseoppslag om «bygdekrangel» i forbindelse med boplikt saken.

Kommunepolitikere har de siste årene kommet med flere saker til behandling som ikke har vært gunstige for hytteeiere, flytting av fergeleie fra Tenvik til Kjøpmannskjær samt forslag til «struping» av antall frie parkeringsplasser på Tenvik er eksempel på dette. Dette er saker som hytteeierforeningens styre har fulgt opp ovenfor kommunen.

 

Møte om sneglebekjempelse på Veierland

Velkommen til medlemsmøte i Veierland velforening på Velhuset onsdag 9. juli kl. 19:00 og 19:30. Etter en halv times medlemsmøte, fra kl. 19:30 blir det åpent møte om sneglebekjempelse på Veierland. Kenneth Ervik og Kristina Mørk Jacobsen innleder.