Årsmøte i hytteeierforeningen 9. juli 2015

Styret i Hytteeierforeningen hadde møte på søndag 24. mai. Hytteeierforeningen vil gjerne engasjere seg i samarbeidsprosjekter der dette er naturlig. Det var også ønske om at den nystiftede Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening kan  orientere om foreningen på Årsmøtet i Hytteeierforeningen. Årsmøtet er fastlagt til torsdag 9. juli 2015 kl. 18 på Vellet.

Innkalling og program: Innkalling_årsmøte_9_juli_2015 (pdf)

Se også hjemmesiden til Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening