Referat fra årsmøtet 2015 er klart

Referat fra årsmøtet 9. juli 2015 er klart. I alt 24 medlemmer møtte til årsmøtet, sammen med et fulltallig styre.

Flere aktuelle saker ble tatt opp til informasjon og behandling på årsmøtet. Veierland Velforening ved Tone S Bjørnli orienterte blant annet om at skolen skal bli Kystledhytte hvor kommunen har bevilget penger til oppussing, det er etablert pilegrimsrute på øya, og det er behov for oppussing av velhuset.

Veierland velforening har fått ny regattaansvarlig som er Carl Stousland, Han orienterte om årets regatta som fant sted 25. juli. Det er Hytteeierforeningen som er formell arrangør av Veierland rundt. Noen nye ideer er introdusert, men stort sett avholdes årets regatta som før. Om 2 år er regattaen 100 år. Resultatlisten finnes på hytteierforeningens hjemmeside, samt på nettstedet Destinasjon Veierland.

Hytteeierforeningens strategigruppe ved Petter Kolstad holdt en orientering. Kort presentasjon vedlegges årets referat. Styret ønsker forslag til konkrete tiltak fra medlemmene? Blant annet kom det noen forslag om å prioritere disse tiltakene:

  • Innsats mot brunsnegler
  • Organisere dugnader rundt om og finne personer som kan organisere i sitt område for å fjerne gammelt hensatt skrot; gamle sykler osv.
  • Interesse for oppgradering av turløyper
  • Sende ut påminnelse på mail til medlemmene når grovinnsamling o.l. foregår.

Informasjon fra Hvalfanger- og seilskuteforening

Carl Stousland orienterte om foreningen, dens intensjon og visjon. Mer informasjon finnes på foreningens hjemmeside og på FaceBook, Destinasjon Veierland.

Annen informasjon fra årsmøtet finnes i referat: Veierland_hytteeierforening_referat_årsmøte_09_07_15 (pdf) Strategigruppen_informerer_årsmøte_2015 (pdf)