Vil du kjøpe P-kort på Tenvik 2017

Parkering Nøtterøy generelt

Nøtterøy kommune har inngått avtale med Tønsberg Parkering om håndheving av offentlig parkering på Nøtterøy i henhold til Parkeringsforskriften.

Parkering Tenvik

Det er totalt 160 offentlige parkeringsplasser som er avgiftsbelagt med en privatrettslig avgiftsparkering som gjelder i perioden fra 1. mai og til 1. september.

Parkering av el. bil er gratis.

Avgiftsparkeringen gjelder alle dager fra 08.00 til 20.00.

Standardvilkår for privatrettslig parkering gjelder og er slått opp på parkeringsautomaten.

Parkeringssatsene for Tenvik er

Kr. 13,- pr. time
Kr. 126,- pr. dag
Kr. 630,- pr. uke
kr. 3500,- pr. sesong

Parkeringsselskapet AS utfører kontroll og vedlikehold av parkeringen på vegne av Nøtterøy kommune. De kan kontaktes på telefon 33 34 89 68 mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00.

Kjøp av sesongkort, feil ved automat og eventuell klage på parkering rettes til Parkeringsselskapet AS.

Reservert parkering Tenvik

På plassen er det også reserverte plasser til boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland. Kommunen tildeler reservert plasser etter nærmere retningslinjer vedtatt av formannskapet. For nærmere informasjon kontakt kommunens Servicesenter.

Veierland vel ønsker velkommen til 17. mai feiring

Vellet starter feiringen, som selvfølgelig blir på velhuset, kl.1330 og avslutter ca. Kl. 1600.

Den 1. mai fyller Veierland vel 70 år. Vi ønsker å feire vellet vårt og vil gjøre dette på 17. mai. 17.mai i år blir ikke som tidligere. Pga konfirmasjon i Pinsen, vil det ikke bli gudstjeneste i Veierland kirke 17. mai. Det vil derfor heller ikke bli 17.mai tog fra kirken. Siden vi ikke lenger har skole, vil barna her ute gå i tog på Nøtterøy og dra til sine respektive skoler etterpå for lek og samvær.

Men, vi vet at mange andre ønsker å feire 17. mai på Veierland. Derfor inviterer vi  til fest for barn og voksne på Veierland velhus.

Siden vi også feirer vellets 70års- jubileum spanderer vellet hele feiringen. Det blir kaffe, kaker, pølser og annet godt helt gratis!

Kommer det barn blir det leker for barna. Hjertelig velkommen til vår feiring. Vi håper mange hytteeiere og sommergjester ønsker å feire sammen med oss.

Vennlig hilsen Veierland vel

PS: Om noen ønsker å hjelpe til med å arrangere feiringen setter vi stor pris på det. Man kan bidra med hjemmebakte kaker, servering eller kjøkkenhjelp. De som ønsker å hjelpe til kan henvende seg til: Lise Sandereid, telefon 41551371, lise.sandereid@gmail.com

Invitasjon_Veierland_vel_70_år_17_ mai_ 2016

17_mai_Veierland