Velforeningen ønsker innspill og ideer for Veierlands behov og fremtid

På Veierland vels medlemsmøte 22.9.16, holdt Jogeir Stokland et innlegg om Veierlands kulturlandskap, med informasjon og analyse. I etterkant av dette ønsker vi medlemmenes og andres innspill og ideer for Veierlands behov og fremtid. Det er laget et vurderingsskjema som velforeningen ønsker flest mulig svar på. Hytteeiere inviteres til å komme med sine innspill. Dette kan gjøres ved å fylle inn skjema. Skjemaet finner du her:

http://tinyurl.com/zl3dja7

Vennlig hilsen Anine Stousland

e-post: anine@stousland.no, tlf: 90 52 55 31