Årsmøte i Veierland hytteierforening 2018

Årets årsmøte i hytteierforeningen arrangeres på Vellet onsdag 18. juli 2018 kl. 1800.

Styret har konstituert seg for 2018, alle de valgte styremedlemmene fortsetter i styret.

Saksliste til årsmøtet legges ut før årsmøtet.

Hytteeiere informeres om at Færder kommune har tatt over parkeringen på Tenvik. Sesongkort kan kjøpes, pris for 2018 er kr. 3.591. Mer informasjon finnes på Færder kommune hjemmeside.

Årets basar på Vellet avholdes uken før årsmøtet.

Styret minner om Vesar renovasjonsordningen hvor hytteeiere og fastboende kan bestille henting av grovavfall. Mer om ordningen og frister for bestilling finnes på Vesar hjemmside.