Velkommen til årsmøte 18.06.2018

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I VEIERLAND HYTTEEIERFORENING

Onsdag 18. JULI 2018 KL. 18.00 PÅ VELLET

Saksliste:

           
1) Årsberetning

2) ​Renovasjon

3) Info fra

    a) Stausland bakeri, planer med gården

    b) Destinasjon Veierland, ventebod Tenvik

    c) Info Atle (Taxi’n)

4) Parkering

 5) Kjøring  ​ ​

 6) Regnskap

​7) Informasjon fra Velforeningen

    a) Økonomisk støtte til Veierland Vel og andre formål

    b) Fastsettelse av medlemskontingenten

8) Valg

8) Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt til Jørn Arnesen

tlf.: 91383632 senest mandag 16. juli.