Er du vårt nye styremedlem?

Hvis du eller noen andre hytteeiere du vet om kan tenke deg å være med i styret, tar du kontakt med styret ved Jørn Arnesen.

Etter at Karoline Enersen trakk seg som styremedlem, må styret suppleres med et nytt medlem. Hytteeierforeningen har pr i dag ingen valgkomité. Ettersom styret består av 5 medlemmer, og styreleder velges blant disse, betyr dette at vi må få på plass ett nytt styremedlem. Av hensyn til kontinuitet i styret er det å foretrekke at et av de nåværende medlemmene tar lederoppgaven og at det nye medlemmet inngår som et ordinært styremedlem. Hvis du (eller noen du vet om) kunne tenke deg å være med i styret, er det fint hvis du tar kontakt med Jørn Arnesen (jorn@autoutstyr.no)