«Rusken aksjon/Strandryddedag» på Veierland 1. mai-helgen 2017

Veierland Hytteeierforening oppfordrer alle hytteeiere og fastboende til å delta i «Rusken-aksjon/Strandryddedag» som arrangeres lørdag 29. april – mandag 1. mai 2017.

Ambisjonen er å rydde i våre omgivelser og spesielt i strandsonen. Vesar støtter aksjonen og det vil bli lagt ut sekker («Dagros») fra lørdag 29. april for innsamling av avfall (kildesortering). Vesar ber om at avfallet plasseres ved egnet sted langs kommunal vei.

Spørsmål om aksjonen kan rettes til Karoline Enersen (tlf. 41 42 93 39), Nina Mello (tlf. 95 75 22 40) eller Jørn Arnesen (tlf. 91 38 36 32).

Bli med og gjør en innsats for et renere og hyggeligere miljø!

Veierland Hytteeierforening.

Ryddeaksjon_2017