Årsmøte i Veierland Hytteeierforening 19. juli kl. 18:00

Velkommen til Årsmøte i Veierland Hytteeierforening

Onsdag 19. Juli 2017 kl. 18:00 på Vellet

Saksliste:

1) Årsberetning

2) Informasjon om renovasjon

3) Informasjon fra Velforeningen

4) Informasjon om Skyssbaaten.no

5) Informasjon fra Destinasjon Veierland

6) Informasjon om kulturlandskapsgruppa

7) Informasjon om Veierland rundt regattaen 100 år.

8) Rusken dagen 1. mai

9) Regnskap

10) Økonomisk støtte til Vellet og andre

11) Medlemskontingenten

12) Valg

13) Eventuelt

Saker som ønskes bli tatt opp på årsmøte bes meldt til jorn@autoutstyr.no innen fredag 14. juli

Hilsen Styret.