Årsmøte 2019

Årsmøtet i Veierland hytteeierforening er gennomført 17. juni 2019. Det var godt oppmøte, hvor mer enn 30 medlemmer deltok. Styret er nå fulltallig, etter at Jon Ivar Botnan ble valg som nytt styremedlem. Mer om dette og andre saker kan leses i referat fra årsmøtet.