Velkommen til Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Veierland hytteeierforening. Det er flere viktige saker på dagsorden. Sammenslåing av Velforeningen og Hytteeierforeningen tas opp til behandling.

Sted: Veierland Vel

Dato/tid: Onsdag 15. juli kl. 17:30

NB! Vi følger gjeldende korona-tiltak ved gjennomføring av årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt til jorn@autoutstyr.no innen fredag 10. juli 2020.

Saksliste

 • Årsberetning
  • Informasjon om Renovasjon (Vesar)
  • Informasjon om fiber/nett og varmepumper (Inger-Lise N.)
  • Informasjon om Kulturlandskapsgruppa (Jogeir S.)
  • Informasjon fra Velforeningen (Gro N.)
 • Regnskap
 • Økonomisk støtte til Vellet og andre
 • Medlemskontingent
 • Valg
 • Sammenslåing av Velforening og Hytteeierforening (orientering/diskusjon/skriftlig avstemning)
 • Eventuelt

Veierland Vel forslag til nye vedtekter sammenslåing

Veierland Hytteeierforening vedtekter

Sammenslåing fordeler og ulemper

Invitasjon til Årsmøte 15.07.2020