Referat fra årsmøte i hytteeierforeningen 2020

Referat fra årsmøtet i Veierland hytteeierforening er nå sendt i e-post til alle medlemmene. Referatet finnes også tilgjengelig her på hjemmesiden. Referat fra årsmøte 2020 + regnskap 2019-2020 (pdf).

Om sammenslåing av Veierland Velforening og hytteeierforeningen

Som kjent har det de siste 2 årene vært diskutert en sammenslåing av Velforeningen og hytteeierforeningen. Formålet er å forene ressursene og bli en mer slagkraftig forening bestående av både fastboende og hytteeiere på Veierland.

Velforeningen har utformet forslag til nye vedtekter (pdf) for en sammenslått Velforening forening der de to foreningene slås sammen til en. De nye vedtektene er sendt til hytteeierforeningens medlemmer i forkant av årsmøtet i juli 2020, og finnes også på hjemmesiden.

Saken om sammenslåing ble diskutert grundig i årets årsmøte blant de fremmøtte medlemmene, og det ble reist en rekke spørsmål vedrørende den praktiske gjennomføringen av en slik sammenslåing.

Veierland «Nye» Velforening vil avholde sitt årsmøte lørdag 15. august kl. 15 på Velhuset. På dette møtet inviteres også tidligere medlemmer av Hytteeierforeningen (som ønsker å melde seg inn i den nye foreningen) som observatører. På dette årsmøtet vil det bli valgt nytt styre i den nye Velforeningen. Styret vil bestå av 3 fastboende og 2 hytteeiere. Veierland Velforening har utsatt sitt årsmøte til lørdag 16. august i påvente av at det eventuelt fattes et vedtak i hytteeierforeningen om en oppløsning og dermed i praksis en sammenslåing av foreningene.

Hytteeierforeningens vedtekter stiller krav om skriftlig avstemning og 3⁄4 flertall av fremmøtte medlemmer inkludert fullmakter.
Det ble foretatt skriftlig avstemning i årets årsmøte der medlemmene ble invitert til å stemme for eller mot oppløsning av Hytteeierforeningen og dermed i praksis en sammenslåing av Hytteeierforening og Velforening.

Styret i Veierland hytteeierforening vil nå jobbe videre med informasjon og opplegg for overføring av medlemmene til den nye sammenslåtte Veierland Velforening. Planen er at medlemmene i Hytteeierforeningen inviteres til å være med i den nye sammenslåtte foreningen.

Styret i hytteeierforeningen oppfordrer dagens medlemmer og øvrige hytteeiere til å være med og støtte opp om en ny giv på Veierland ved å bli medlem i den nye Velforeningen!

Informasjonsbrev om sammenslåingen er sendt til alle hytteeierforeningens medlemmer i e-post. Informasjonsbrev finnes også her på hjemmesiden. Informasjonsbrev om sammenslåing (pdf).