Bli medlem

ER DU MEDLEM  AV VEIERLAND HYTTEEIERFORENING?

Hvis svaret er nei, så kan vi anbefale medlemsskap på det varmeste. For kr. 150,-pr. år får du blant annet følgende fordeler:

Du blir medlem i en livskraftig forening som er meget engasjert i lokalmiljøet, og trår til når det er behov for det. Du kan delta i et forum hvor små og store saker kan tas opp, diskuteres og ikke minst: Vi forsøker å finne løsninger.

Aktuelle saker foreningen er sterkt engasjert i er blant annet utfordringene rundt parkeringen på Tenvik, fergeavganger i sensongen, høringsuttalelser i Nøtterøy kommune langtidplaner, vedlikehold av veier og fellesarealer, sommerrenovasjon, kontakt og oppfølging i samarbeid med Veierland velforeningen, spørsmål om butikk på Veierland.  Hytteeierforeningen er også et samlingspunkt for fremstøt mot myndigheter etc.

Hytteeierforeningen gir hvert år økonomisk støtte til ulike tiltak som blant annet Veierland vel gjennomfører. Anskaffelse av hjertestartere samt opplæring i bruk, anskaffelse av ny ambulanse, tilskudd til utstyr ifm lekeplasser, tilskudd til ny ventebod på Tangen er eksempel hvor hytteeierforeeningen har bidratt. Ulike bokprosjekter om Veierland er også støttet økonomisk.

Hytteeierforeningen er et ”sted” hvor du kan bli kjent med hyttefolk fra andre kanter av øya. Årsmøte avholdes i juli, hvor aktuelle saksliste med aktuelle saker sendes ut til medlemmer før møtet avholdes.

Vi håper dette kan være interessant, og at du vil melde deg inn i Veierland Hytteeierforening. Foreningen har i dag ca 240 medlemmer.Vi ønsker gjerne flere medlemmer.

For innmelding ring: Ta kontakt med Inger-Lise Neslein (kontaktperson for medlemskap) Inger-Lise.neslein@hf.hio.no, mob. 413 18 940