Styret

Styrets sammensetning 2019-2020:

Jørn Arnesen (leder) e-post: jorn@autoutstyr.no

Inger-Lise Neslein (kasserer)

Jan Slungaard (sekretær)

Nina Mello (medlem)

Jan Ivar Botnan (medlem)

Inger-Lise Neslein (kontaktperson for medlemskap) ingernes@oslomet.no, mob. 413 18 940

Hjemmesidens kontaktperson: Petter Kolstad (ikke styremedlem) pkolstad55@gmail.com