Styret

Styrets sammensetning 2016-2017:

Jørn Arnesen (leder)

Inger-Lise Neslein

Jan Slungaard

Karoline Enersen

Nina Mello

Inger-Lise Neslein (kontaktperson for medlemskap) ingerlise.nerslein@gmail.com , mob. 413 18 940

Hjemmesidens kontaktperson: Petter Kolstad (ikke styremedlem) pkolstad55@gmail.com