Vil du kjøpe P-kort på Tenvik 2017

Parkering Nøtterøy generelt

Nøtterøy kommune har inngått avtale med Tønsberg Parkering om håndheving av offentlig parkering på Nøtterøy i henhold til Parkeringsforskriften.

Parkering Tenvik

Det er totalt 160 offentlige parkeringsplasser som er avgiftsbelagt med en privatrettslig avgiftsparkering som gjelder i perioden fra 1. mai og til 1. september.

Parkering av el. bil er gratis.

Avgiftsparkeringen gjelder alle dager fra 08.00 til 20.00.

Standardvilkår for privatrettslig parkering gjelder og er slått opp på parkeringsautomaten.

Parkeringssatsene for Tenvik er

Kr. 13,- pr. time
Kr. 126,- pr. dag
Kr. 630,- pr. uke
kr. 3500,- pr. sesong

Parkeringsselskapet AS utfører kontroll og vedlikehold av parkeringen på vegne av Nøtterøy kommune. De kan kontaktes på telefon 33 34 89 68 mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00.

Kjøp av sesongkort, feil ved automat og eventuell klage på parkering rettes til Parkeringsselskapet AS.

Reservert parkering Tenvik

På plassen er det også reserverte plasser til boligeiere- og leiere med primærbolig på Veierland. Kommunen tildeler reservert plasser etter nærmere retningslinjer vedtatt av formannskapet. For nærmere informasjon kontakt kommunens Servicesenter.

Veierland vel ønsker velkommen til 17. mai feiring

Vellet starter feiringen, som selvfølgelig blir på velhuset, kl.1330 og avslutter ca. Kl. 1600.

Den 1. mai fyller Veierland vel 70 år. Vi ønsker å feire vellet vårt og vil gjøre dette på 17. mai. 17.mai i år blir ikke som tidligere. Pga konfirmasjon i Pinsen, vil det ikke bli gudstjeneste i Veierland kirke 17. mai. Det vil derfor heller ikke bli 17.mai tog fra kirken. Siden vi ikke lenger har skole, vil barna her ute gå i tog på Nøtterøy og dra til sine respektive skoler etterpå for lek og samvær.

Men, vi vet at mange andre ønsker å feire 17. mai på Veierland. Derfor inviterer vi  til fest for barn og voksne på Veierland velhus.

Siden vi også feirer vellets 70års- jubileum spanderer vellet hele feiringen. Det blir kaffe, kaker, pølser og annet godt helt gratis!

Kommer det barn blir det leker for barna. Hjertelig velkommen til vår feiring. Vi håper mange hytteeiere og sommergjester ønsker å feire sammen med oss.

Vennlig hilsen Veierland vel

PS: Om noen ønsker å hjelpe til med å arrangere feiringen setter vi stor pris på det. Man kan bidra med hjemmebakte kaker, servering eller kjøkkenhjelp. De som ønsker å hjelpe til kan henvende seg til: Lise Sandereid, telefon 41551371, lise.sandereid@gmail.com

Invitasjon_Veierland_vel_70_år_17_ mai_ 2016

17_mai_Veierland

 

Tursti-gruppe i gang med merking av stier

Tursti gruppa har tatt tak i oppgaven med å merke turstier på Veierland. Dette regner vi med er et kjærkomment tiltak, til glede for både hytteeiere, besøkende og fastboende.

Første turstier merket av hytteeierforeningen er skilt montert og satt opp syd for Alby og i Oslebakkveien. Initiativtaker til denne skiltingen er Jan Slungaard i hytteeierforeningens styre. Arbeidet med merking fortsetter til våren. Hytteierforeningen bidrar med midler til skilting.

I tillegg er også Veierland grunneierlag i gang med dugnad for å rydde skogsstier. Dette er positive tiltak som ønskes velkommen.

Her er en lenke til Turistforeningens merkehåndbok, samt lenke til retningslinjer for tilrettelegging av kyststier

019  015

Bli med på sti-dugnad tirsdag 8. september kl 1700

Veierland grunneierlag inviterer alle som vil til dugnad for å rydde skogssti mellom Rustanbakken og Tangen. Dette blir sosialt, hyggelig og nyttig. Det serveres kaffe, pølser, kake og brus.

Oppmøte i Rustanbakken tirsdag 8. september kl. 1700. Hyttesesongen er kanskje overstått, men de som ønsker det og har mulighet oppfordres til å delta.

Ta med ryddesag, hekksaks, øks eller eventuelt motorsag.

Ta gjerne kontakt med Kari K. på mob. 909 61 619 for å melde fra om du/dere kommer.

Sti_dugnad_08_09_15

Referat fra årsmøtet 2015 er klart

Referat fra årsmøtet 9. juli 2015 er klart. I alt 24 medlemmer møtte til årsmøtet, sammen med et fulltallig styre.

Flere aktuelle saker ble tatt opp til informasjon og behandling på årsmøtet. Veierland Velforening ved Tone S Bjørnli orienterte blant annet om at skolen skal bli Kystledhytte hvor kommunen har bevilget penger til oppussing, det er etablert pilegrimsrute på øya, og det er behov for oppussing av velhuset.

Veierland velforening har fått ny regattaansvarlig som er Carl Stousland, Han orienterte om årets regatta som fant sted 25. juli. Det er Hytteeierforeningen som er formell arrangør av Veierland rundt. Noen nye ideer er introdusert, men stort sett avholdes årets regatta som før. Om 2 år er regattaen 100 år. Resultatlisten finnes på hytteierforeningens hjemmeside, samt på nettstedet Destinasjon Veierland.

Hytteeierforeningens strategigruppe ved Petter Kolstad holdt en orientering. Kort presentasjon vedlegges årets referat. Styret ønsker forslag til konkrete tiltak fra medlemmene? Blant annet kom det noen forslag om å prioritere disse tiltakene:

  • Innsats mot brunsnegler
  • Organisere dugnader rundt om og finne personer som kan organisere i sitt område for å fjerne gammelt hensatt skrot; gamle sykler osv.
  • Interesse for oppgradering av turløyper
  • Sende ut påminnelse på mail til medlemmene når grovinnsamling o.l. foregår.

Informasjon fra Hvalfanger- og seilskuteforening

Carl Stousland orienterte om foreningen, dens intensjon og visjon. Mer informasjon finnes på foreningens hjemmeside og på FaceBook, Destinasjon Veierland.

Annen informasjon fra årsmøtet finnes i referat: Veierland_hytteeierforening_referat_årsmøte_09_07_15 (pdf) Strategigruppen_informerer_årsmøte_2015 (pdf)

 

 

Årsmøte i hytteeierforeningen 9. juli 2015

Styret i Hytteeierforeningen hadde møte på søndag 24. mai. Hytteeierforeningen vil gjerne engasjere seg i samarbeidsprosjekter der dette er naturlig. Det var også ønske om at den nystiftede Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening kan  orientere om foreningen på Årsmøtet i Hytteeierforeningen. Årsmøtet er fastlagt til torsdag 9. juli 2015 kl. 18 på Vellet.

Innkalling og program: Innkalling_årsmøte_9_juli_2015 (pdf)

Se også hjemmesiden til Veierland Hvalfanger- og Seilskuteforening

 

Årsmøte i hytteeierforeningen mandag 21. juli kl 18:00

Innkalling og program: Veierland_hytteeierforening_årsmøte_2014 (pdf)

Velkommen til årsmøte i Veierland hytteeierforening mandag 21. juli kl 18:00 på Vellet.

I årsmøtet i år ønsker styret å legge opp til diskusjon og innspill til en ny strategi for hytteeierforeningens virksomhet. På bakgrunn av årsmøtet i 2013 ble det etablert en arbeidsgruppe som i løpet av våren har samlet noen innspill. Innspillene er samlet i eget dokument: 21_06_2014_Veierland_hytteeierforening_styremøte_referat_fra_ strategigruppe (pdf)

Veierland har svært mange kvaliteter som hytteeiere og fastboende setter pris på. Allikevel er det signaler som tyder på at ikke alt er helt som man ønsker. Veierland har de siste årene hatt flere negative presseoppslag om «bygdekrangel» i forbindelse med boplikt saken.

Kommunepolitikere har de siste årene kommet med flere saker til behandling som ikke har vært gunstige for hytteeiere, flytting av fergeleie fra Tenvik til Kjøpmannskjær samt forslag til «struping» av antall frie parkeringsplasser på Tenvik er eksempel på dette. Dette er saker som hytteeierforeningens styre har fulgt opp ovenfor kommunen.